KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych pragniemy poinformować (dalej RODO), że:

Administratorem danych osobowych jest ALVI-POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Karola Miarki 20, 58-500 Jelenia Góra. Kontakt z nami jest możliwy za pośrednictwem adres rodo@alvipolska.pl, telefonu 75 7303624.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach:

  1. Swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila, Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć.
  2. Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej zawarcia, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
  3. Jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług np. odbiorcą przygotowanych przez nas informacji marketingowych – Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrazić ją możesz odpowiadając pozytywnie na przesłane przez nas zapytanie o możliwość dostarczenia Ci oferty. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć.
  4. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to na Twój wniosek i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku braku zgody lub jej wycofania Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan że dane przetwarzane są niezgodnie z RODO, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie.