POLITYKA ETYCZNEGO MARKETINGU W ALVI POLSKA Sp. z o.o.

Etyczny marketing to przede wszystkim marketing transparentny. Najważniejsze wartości w marketingu to szczerość i autentyczność. Dbanie o odbiorców produktów i usług. Promowanie ekologicznego trybu życia oraz pozytywnych wartości.

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Obowiązkiem Alvi Polska jest działanie zgodnie z uczciwymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi standardami biznesowymi. Alvi Polska chce mieć pewność, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane w dobrych warunkach, z poszanowaniem środowiska i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników zaangażowanych w łańcuch dostaw. Chcemy to osiągnąć poprzez minimalizację negatywnych skutków społecznych i środowiskowych oraz maksymalizację pozytywnych skutków oraz poprzez traktowanie pracowników sprawiedliwie i z szacunkiem, a także poprzez uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony środowiska, międzynarodowych przepisów handlowych i przepisów bezpieczeństwa prawa pracy. Niniejszy Kodeks Postępowania określa (minimalne) standardy wszystkich zasad postępowania w biznesie oraz opisuje te zasady i wartości w imieniu Alvi Polska. Zgodność z opisanymi normami i wymaganiami jest jednym z warunków wstępnych współpracy z nami. Dotyczy to wszystkich zakładów produkcyjnych, ich dostawców, podwykonawców i innych stron trzecich. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi i każdy dostawca będą przestrzegać Kodeksu postępowania. Dostawcy są odpowiedzialni za wdrożenie tego kodeksu w całym łańcuchu dostaw i zapewnienia,
że wszyscy poddostawcy przestrzegają jego warunków. Niniejszy „Kodeks Postępowania Dostawców” został opracowany zgodnie z konwencjami MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, które wysoko cenimy jako firma.